We entertain
We inspire

In 2009, BRB LLC offered all types of event management, sales of the latest equipment and rental apartments to customers.

2022 has expanded the range of comprehensive activities and is working with the BRB agency to receive professional advice and services based on the experience and calculations of a professional team.

We entertain
We inspire

In 2009, BRB LLC offered all types of event management, sales of the latest equipment and rental apartments to customers.

2022 has expanded the range of comprehensive activities and is working with the BRB agency to receive professional advice and services based on the experience and calculations of a professional team.

Бидний Үнэ цэнэ

Бидний Үйлчилгээ

Event Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Rental & Sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Brand development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Droneshow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Consulting Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Showroom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Production

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Бидний Түүх

Established long-term cooperation with China's best media screen manufacturing company and expanded foreign relations

Манай Хамт олон

Tugsbayar O.

Producer

Манай Хамт олон

Tugsbayar O.

Producer

+300

Subcontractor Resource

+10

Type of events

26

Average age of employees

57

Type of services

+1000

Equipment devices

+300

Equipment devices

+300

purpose

300

Active drones

Бидний Харилцагч

Харилцагчдын Сэтгэгдэл

“BRB Agency-тэй хэд хэдэн томоохон арга хэмжээ зохион байгуулахад хамтран ажилласан. Өмнө нь хамтарч байсан байгууллагуудаас мэргэжлийн байдал, яг товлосон цагтаа төлөвлөгөөний дагуу бүх зүйлсийг хийдэг зэргээрээ ялгардаг. Мөн ажилтнууд нь маш найрсаг, асуудал бүрийг түргэн шуурхай шийдвэрлэж өгдөгт баярлалаа.”

Зоригт ОДМАА

Маркетинг, дижитал борлуулалт хариуцсан захирал

“BRB Agency-тэй хэд хэдэн томоохон арга хэмжээ зохион байгуулахад хамтран ажилласан. Өмнө нь хамтарч байсан байгууллагуудаас мэргэжлийн байдал, яг товлосон цагтаа төлөвлөгөөний дагуу бүх зүйлсийг хийдэг зэргээрээ ялгардаг. Мөн ажилтнууд нь маш найрсаг, асуудал бүрийг түргэн шуурхай шийдвэрлэж өгдөгт баярлалаа.”

Зоригт ОДМАА

Маркетинг, дижитал борлуулалт хариуцсан захирал