card
Буцах
Арга Хэмжээний нэр : "Хөгжлийн шийдэл  Байршил: Shangri-La  Он, сар, өдөр: 2020.09.15

Хөгжлийн шийдэл хурлыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. #BRB 

Бусадтай хуваалцах

Үнийн санал